Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Somborski edukativni centar

O NAMA

Somborski edukativni centar je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti poboljšanja položaja dece, mladih i marginalizovanih grupa.

NAŠA VIZIJA je Sombor i društvo u celini u kojem se deca, mladi i ostalo građanstvo osećaju srećno i zadovoljno, te uživaju sva prava koja su im garantovana na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, a spremni su i podstaknuti da aktivno rade na ličnom i socijalnom razvoju u svojoj lokalnoj zajednici i šire.

NAŠA MISIJA je afirmacija i osnaživanje dece, mladih i marginalizovanih grupa u cilju njihovog ličnog i socijalnog razvoja, te podsticanje i senzibilisanje zajednice za unapređivanje njihovog položaja putem razvojnih, edukativnih, promotivnih i kreativnih aktivnosti, projekata i programa te aktivnog donošenja odluka u lokalnoj zajednici i društvu u celini.


Ciljevi:

- unapređivanje položaja dece, mladih i marginalizovanih grupa putem edukacija, humanitarnog rada

- organizacije kvalitetnog provođenja slobodnog vremena

- afirmacije kulture i neformalnog obrazovanja, volonterizma, građanskog, studentskog i učeničkog aktivizma

- podsticanja i edukacije dece, mladih i marginalizovanih grupa da koriste sve svoje resurse u cilju ostvarivanja kako sopstvenih tako i potreba lokalne zajednice, promovisanjem vrednosti omladinskog rada i značaja zanimanja omladinski radnik

- zaštita ljudskih prava i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije

- organizacija kvalitetnog provođenja slobodnog vremena mladih